Ledenlijst 2021-2022

Willem Bodde (President)
Wander van Tuinen
Piet Schregardus
Piet Klaas Vrieswijk
Berend Bakker (Penningmeester)
Sijtze Hellema (President)

 

Ido Pranger
Bert de Boer
Esther van der Ploeg (Vice-President)
Wendy Jongsma
IJsbrand Maaskant
Renze de Graaf
Wyger Smits
Margreet van Dijk
Aal Visser
Jannie Nienhuis
Hilly van der Meulen-Feenstra (1ste Secretaris)
Focko Visser
Marit Anker
Erik Nicolai
Martijn Palsma
Laurens Feitsma
Klasina Jellema
Broer van Kammen (tweede secretaris)
Anneke Kooistra-Faber
Henk Hengst
Tineke Veenma-Koster
Jakob Wijnia
Klaas Agricola
Peter de Bruin