Ledenlijst 2020-2021

Willem Bodde (Vice-President)

Alie Haarsma

Wander van Tuinen

Martin van Dijk

Sijtze Hellema (President)

 

Piet Schregardus

Piet Klaas Vrieswijk

Herman de Vries

IJsbrand Maaskant

Jiska Roffel

Hilly van der Meulen-Feenstra (2e Secretaris)

Renze de Graaf

Anneke Kooistra-Faber

Marcella Ensel-Boonstra

Berend Bakker (Penningmeester)

Margreet van Dijk

Erik Nicolai

Focko Visser

Martijn Palsma

Wyger Smits

Marit Anker

Wendy Jongsma

Ido Pranger

Esther van der Ploeg

Wytse Pyt de Jager

Henk Hengst

Broer van Kammen (secretaris)

Tineke Veenma-Koster

Jakob Wijnia

Klaas Agricola

Klasina Jellema