Ledenlijst 2018-2019

Willem Bodde

Alie Haarsma

Wander van Tuinen

Martin van Dijk

Sijtze Hellema

 

Piet Schregardus

Piet Klaas Vrieswijk

IJsbrand Maaskant

Jiska Roffel

Hilly van der Meulen-Feenstra (Secretaris)

Renze de Graaf

Anneke Kooistra-Faber

Marcella Ensel-Boonstra (President)

Berend Bakker (Penningmeester)

Erik Nicolai (Vice-President)

Focko Visser

Martijn Palsma

Wyger Smits (Vorige President)

Marit Anker

Wendy Jongsma

Ido Pranger

Wytse Pyt de Jager

Henk Hengst (2e Secretaris)

Broer van Kammen

Marga Waanders

Tineke Veenma-Koster

Jakob Wijnia

Klaas Agricola